VLAKAF - Hansbeekse Dorpskrant Verkiezingsdebat: 26/8/2018 Zjaoezigen Zjeraar 2018: SCOUTS HANSBEKE BOEK + CD: 20 euro (te verkrijgen bij de redactie)

DE REDACTIE

De redactieleden komen maandelijks samen: één keer kort na het verschijnen van de dorpskrant om de volgende dorpskrant in elkaar te steken (welke onderwerpen, wie interviewt wie, ..). Een tweede keer komt de ploeg samen 2 weken voor het verschijnen, dan bespreekt de redactie zowel de inhoud als de lay-out van de krant en worden de laatste wijzigingen aangebracht.

De redactieleden:

Koen Persyn

Hoofdredacteur
Schrijver
Lay-out


Frank Langeraert

 Secretariaat
Schrijver

 

Alain Balcaen

Penningmeester
Schrijver


Bram Temmerman

Schrijver
(eventjes sabbatjaar)
Lay-out

Zjeraar

commentator

 

Nele Union

webmaster

 

DE MEDEWERKERS

De redactie kan gelukkig beroep doen op een hele schare losse medewerkers. Deze medewerkers nemen soms een volledige rubriek voor hun rekening en doen dat jarenlang! Andere medewerkers kunnen aangesproken worden om eens een verslag te schrijven van een gebeurtenis. Soms sturen mensen ook spontaan een artikel in dat dan, na evaluatie door de redactieploeg, gepubliceerd wordt.