VLAKAF - Hansbeekse Dorpskrant Zomerzoektocht 2021 BOEK 20 euro (te verkrijgen bij de redactie) Zomerzoektocht 2021: antwoord binnen voor 1/10/2021

Doelstellingen

Onze krant wil zo objectief mogelijk informatie verschaffen aan de Hansbekenaren en aan alle mensen met een hart voor ons dorp Hansbeke. Daarom zijn we volledig zelfbedruipend en aanvaarden we geen reclame of sponsoring. We proberen zoveel mogelijk mensen van ons dorp bij het krantje te betrekken, hetzij door hen te interviewen, hetzij door ons krantje open te stellen voor bijdragen van medewerkers. Op die manier proberen we de dorpssfeer, zo eigen aan ons dorp Hansbeke, levendig te houden, te bevorderen en willen we de verzuring tegengaan.

De artikels die door de redactie geschreven werden, zijn niet ondertekend. Dit heeft een tweevoudige bedoeling: enerzijds willen we hiermee aangeven dat de hele ploeg achter de inhoud van het artikel staat. Anderzijds willen we ook dat er niet één persoon van de redactie geviseerd wordt als een artikel eens te kritisch zou uitvallen. In de optiek dat we eerlijke berichtgeving nastreven, krijgen alle geïnterviewden steeds de gelegenheid om het uitgeschreven interview na te lezen en indien gewenst nog wijzigingen aan te brengen.

Samengevat streven we naar:

  • Objectieve informatie verschaffen
  • Neutraal-politieke berichtgeving
  • Eigen mening niet onder stoelen of banken steken
  • Eerlijke berichtgeving
  • De dorpsgeest bevorderen
  • De verzuring tegen gaan

Joomla! Foutopsporingsconsole