Afdrukken

Hoe ziet de Vlakaf er nu uit?

De dorpskrant is ongeveer 40 bladzijden dik en recto-verso gedrukt. De eerste en laatste twee bladzijden zijn in kleur. De krant bestaat uit een aantal vaste rubrieken:

Daarnaast zijn er altijd nog berichten die niet onder deze vaste rubrieken vallen. Ze verschijnen b.v. als een Tamtam.