ABONNEMENT

Gezien de krant geen reclame aanneemt en om de onafhankelijkheid te bewaren ook geen beroep doet op gemeentelijke subsidies, wordt er met 'abonnees' gewerkt. Jaarlijks kan iedereen die dit wenst (ook mensen van buiten het dorp) een abonnement nemen op onze dorpskrant. Hiervoor is er de keuze tussen drie verschillende tarieven:

  • een kostprijstarief: dit tarief komt ongeveer overeen met de echte kostprijs van de krant, met name 8 euro per jaargang
  • een boven-de-kostprijs-tarief voor al wie ons wil steunen met een extraatje. Hierdoor kunnen we een aantal extra activiteiten organiseren, zoals de jaarlijkse uitreiking van de Zjaloezigen Zjeraar en een bedankingssamenkomst met taart en koffie voor de medewerkers.
  • een opstuurtarief: dit is het kostprijs of boven-de-kostprijstarief + portkosten. Minimaal is dit 12 euro, maar ook hier kan je extra steunen uiteraard.
  • GRATIS: aan ex-Hansbekenaren die in een woonzorgcentrum verblijven + aan alle nieuwe inwoners gedurende de loop van het kalenderjaar dat ze in Hansbeke komen wonen zijn (om zo ons dorp beter te leren kennen).

 

De tarieven worden jaarlijks opnieuw bekeken.

Prijzen 2021

Tarief voor ...

8 € wie de kostprijs wil betalen
10 €

wie ons een beetje wil steunen

12 € een postabonnement

 

Storten kan op het rekeningnummer van Vlakaf: BE90 8902 6403 4132 p/a Reibroekstraat 85 - 9850 Hansbeke

Wijzigingen aan huidig abonnement?

De verantwoordelijke voor onze abonnementen is Marleen Van Ooteghem, Grote Merestraat 38 in Hansbeke. Meldingen in verband met nieuwe abonnementen of wijzigingen, kunnen via de redactie gebeuren, via de medewerkers, verspreiders of via Marleen Van Ooteghem.

Joomla! Foutopsporingsconsole