ABONNEMENT

Gezien de krant geen reclame aanneemt, wordt er met 'abonnees' gewerkt. Jaarlijks kan iedereen die dit wenst (ook mensen van buiten het dorp) een abonnement nemen op onze dorpskrant. Hiervoor is er de keuze tussen drie verschillende tarieven:

  • het elektronisch tarief: vooral voor lezers in het buitenland die in contact met Hansbeke willen blijven. Zij betalen 8 euro per jaargang.
  • het vast tarief voor Hansbeekse bewoners: 12 euro. Dit is momenteel iets meer dan de kostprijs op jaarbasis maar wij gebruiken het extraatje om een aantal activiteiten organiseren, zoals de jaarlijkse uitreiking van de Zjaloezigen Zjeraar en een bedankingssamenkomst met taart en koffie voor de medewerkers.
  • een opstuurtarief: dit is het kostprijs + portkosten. Dit is 16 euro, maar ook hier kan je extra steunen uiteraard.
  • GRATIS: aan ex-Hansbekenaren die in een woonzorgcentrum verblijven + aan alle nieuwe inwoners gedurende de loop van het kalenderjaar dat ze in Hansbeke komen wonen zijn (om zo ons dorp beter te leren kennen).

 

De tarieven worden jaarlijks opnieuw bekeken.

Prijzen 2024

Tarief voor ...

€8  een elektronisch abonnement
€12

een abonnement aan huis gebracht door een verspreider

€16 een postabonnement

 

Storten kan op het rekeningnummer van Vlakaf: BE90 8902 6403 4132 p/a Reibroekstraat 85 - 9850 Hansbeke

Wijzigingen aan huidig abonnement, bv. adresverandering?

De verantwoordelijke voor onze abonnementen is Marleen Van Ooteghem, Grote Merestraat 38 in Hansbeke. Meldingen in verband met nieuwe abonnementen of wijzigingen, kunnen via de redactie gebeuren, via de medewerkers, verspreiders of via Marleen Van Ooteghem.

Joomla! Foutopsporingsconsole